سرویس ایمیلی دریافت اخبار روزانه


شما با استفاده از این سرویس میتوانید روزانه آخرین اخبار حوزه دلخواه و یا کلمات کلیدی خود را در صندوق الکترونیکی خود دریافت نمایید، از طرفی لازم به ذکر است این اخبار از میان بیش از 60 سایت خبری، خبرگزاری و روزنامه جمع آوری شده است و با استفاده از این سرویس همیشه در جریان رخدادهای مورد علاقه خود قرار خواهید داشت

هزینه این سرویس طبق جدول زیر می باشد:


بسته قیمت ( تومان )
یک ماهه 30،000
سه ماهه 75،000
شش ماهه 125،000
یک ساله 215،000